LUŽANY
Naposledy aktualizováno: 27.11.2019

Činnost zájmových spolků je vždy dostatečně prezentována v Lužanském občasníku, periodiku, který vychází 2 x do roka. Vycházet začal v roce 2005, kdy po vzoru z několika obcí, se rozhodl obecní úřad podporovat vydávání takového občasníku, kde by každá složka v obci dostala prostor pro své představení a popis své činnosti. Kromě čtení o činnosti spolků jako je Sbor dobrovolných hasičů v Lužanech, Sokol Lužany, ochotnický kroužek, šipkaři Běsnící komáři, si v každém občasníku můžete začíst do společenské rubriky, do činnosti ZŠ a MŠ v Lužanech nebo do dění v obci Dlouhá Louka, Zelená Hora nebo Zelené, ale také do historie prostřednictvím výtažků z kroniky. V neposlední řadě patří vždy titulní strana starostce obce, kde občany seznamuje s děním v obci.

Lužanský občasník č. 4

Lužanský občasník č. 5

Lužanský občasník č. 6

Lužanský občasník č. 7

Lužanský občasník č. 8

Lužanský občasník č. 9

Lužanský občasník č. 10

Lužanský občasník č. 11

Lužanský občasník č. 12

Další čísla Lužanského občasníku není možné zde uvést z důvodu velikosti souboru, proto použijte odkaz na webové stránky obce Lužany, kde naleznete všechna čísla občasníku.

http://www.obec-luzany.cz/zpravodaj/