LUŽANY
Naposledy aktualizováno: 27.11.2019

Místní knihovna v Lužanech u Přeštic byla umístěna v budově bývalého hospodářského dvora v čp. 1 od 1. 6. 2004 do 31. 12. 2012.

           

               

                      

Poté  se dočasně během celého roku 2013 nacházela v místnosti bývalého mandlu  u hasičské zbrojnice a v objektu čp. 1 se nacházely pouze knihy v majetku obce a tyto prostory sloužily ke skladovým účelům.

              

                                   

Od 7. ledna 2014 může knihovnice přivítat všechny návštěvníky v zrekonstruovaných prostorách bývalé pošty u obecního úřadu. Byly odstraněny přepážky, zbourány hovorny a příruční sklad, vyměněna okna za plastová a celé prostory byly vybíleny. Závěrem byla provedena pokládka koberce a pan Petr Šalom upravil původní nábytek a zhotovil nové police na knihy. Všem firmám moc děkujeme a jsme rádi, že knihovna v Lužanech získala po mnoha letech vhodné a důstojné prostředí, které se líbí i všem návštěvníkům.

                                                    

Nachází se zde knihy, které jsou majetkem Obecního úřadu v Lužanech a knihy z výměnných souborů zajišťovaných Městskou knihovnou v Přešticích. Je zavedena donášková služba pro starší občany.

Veřejný internet poskytovaný občanům zdarma je umístěn v zasedací místnosti Obecního úřadu v Lužanech z důvodu nevyhovujících podmínek pro počítačovou soupravu v knihovně. Součástí této soupravy je i multifunkční zařízení umožňující barevný tisk, kopírování a skenování.  

Naše knihovna byla v roce 2005 představena čtenářům v článku Přeštických novin v rámci seriálu o malých venkovských knihovnách.

Činnost naší knihovny je každoročně zaznamenávána v kronice obce Lužany. Nahlédněte do zpráv o činnosti za rok 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018