LUŽANY
Naposledy aktualizováno: 11.6.2020

Místní knihovna Lužany nabízí:

VŠECHNY SLUŽBY V KNIHOVN? JSOU ZAJIŠŤOV?NY BEZPLATN?.


V tomto seznamu najdete knihy, které budou vy?azeny z knihovního fondu naší knihovny. Pokud budete mít zájem o n?kterou z knih, zavítejte do knihovny do konce zá?í nebo kontaktujte knihovnici na tel. ?ísle 725 041 195.